Hotline: +84 972004415

Những điểm mới trên Mastercam 2024
10 Tính Năng Mà Bạn Cần Biết Trên Mastercam 2024
Chat GPT là gì? Vì sao đang là chủ đề HOT hiện nay của giới công nghệ?
Chat GPT là một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện bằng cách sử dụng GPT (Generative Pre-training Transformer), một loại mô hình ngôn ngữ tự động hóa được phát triển bởi OpenAI.
Động đất tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, hơn 1.500 người chết
Động đất tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, hơn 1.500 người chết
Bộ giải pháp phần mềm Product Design & Manufacturing Collection bao gồm 2D,3D và gia công CAM-CNC
Ngày nay trong lĩnh vực thiết kê 1D, 2D, 3D,4D và 5D đã phát triển mạnh mẽ, không những tạo ra các thiết kê chính xác mà còn tiết kiệm thời gian thiết kê cho các kỹ sư, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, va đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, công nghê cao va sản phẩm tiêu dùng, với gói sản phẩm Product Design &ManufacturingCollection 2018 hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu thiết kê cho các kỹ sư, doanh nghiệp trong va ngoài nước.